• Sách Tham khảo
  • 345.597 L504
    Luật phòng, chống tham nhũng năm 2005 sửa đổi, bổ sung năm 2007, 2012
DDC 345.597
Tác giả TT Việt Nam (CHXHCN)
Nhan đề Luật phòng, chống tham nhũng năm 2005 sửa đổi, bổ sung năm 2007, 2012
Thông tin xuất bản H. : Chính trị Quốc gia, 2012
Mô tả vật lý 162 tr. ; 19 cm
Tùng thư Sách pháp luật
Thuật ngữ chủ đề Văn bản pháp luật
Thuật ngữ chủ đề Phòng, chống tham nhũng-Luật và pháp chế
Tên vùng địa lý Việt Nam
Địa chỉ ĐHKGKho tham khảo(1): 102000456
00000000nam#a2200000ui#4500
0011886
0021
004837D62A9-74A8-4E72-B321-B6E1E42C85D9
005201904040924
008081223s2012 vm| vie
0091 0
020|c24000
039|a20190404092447|bthuyhtk|y20190315092849|zthienlq
082|a345.597|bL504
110|aViệt Nam (CHXHCN)
245 |aLuật phòng, chống tham nhũng năm 2005 sửa đổi, bổ sung năm 2007, 2012
260 |aH. : |bChính trị Quốc gia, |c2012
300 |a162 tr. ; |c19 cm
490 |aSách pháp luật
650 |aVăn bản pháp luật
650|aPhòng, chống tham nhũng|xLuật và pháp chế
651|aViệt Nam
852|aĐHKG|bKho tham khảo|j(1): 102000456
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 102000456 Kho tham khảo 345.597 L504 Sách tham khảo 1