• Sách Tham khảo
  • 343.597 L504
    Luật xây dựng năm 2003 được sửa đổi, bổ sung năm 2009
DDC 343.597
Tác giả TT Việt Nam (CHXHCN)
Nhan đề Luật xây dựng năm 2003 được sửa đổi, bổ sung năm 2009
Thông tin xuất bản H. : Chính trị Quốc gia, 2009
Mô tả vật lý 121 tr. ; 19 cm
Tùng thư Sách pháp luật
Thuật ngữ chủ đề Văn bản pháp luật
Thuật ngữ chủ đề Xây dựng-Luật và pháp chế
Tên vùng địa lý Việt Nam
Địa chỉ ĐHKGKho tham khảo(1): 102000374
00000000nam#a2200000ui#4500
0011885
0021
004074E640F-821C-429A-9BF8-7B6EAFF6C9BD
005201904051431
008081223s2009 vm| vie
0091 0
020|c16000
039|a20190405143125|bthuyhtk|c20190404092706|dthuyhtk|y20190315092724|zthienlq
082|a343.597|bL504
110|aViệt Nam (CHXHCN)
245 |aLuật xây dựng năm 2003 được sửa đổi, bổ sung năm 2009
260 |aH. : |bChính trị Quốc gia, |c2009
300 |a121 tr. ; |c19 cm
490 |aSách pháp luật
650 |aVăn bản pháp luật
650|aXây dựng|xLuật và pháp chế
651|aViệt Nam
852|aĐHKG|bKho tham khảo|j(1): 102000374
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 102000374 Kho tham khảo 343.597 L504 Sách tham khảo 1