DDC 344.597
Tác giả TT Việt Nam (CHXHCN)
Nhan đề Luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí
Thông tin xuất bản H. : Chính trị Quốc gia, 2014
Mô tả vật lý 77 tr. ; 19 cm
Tùng thư Sách pháp luật
Thuật ngữ chủ đề Văn bản pháp luật
Thuật ngữ chủ đề Chống lãng phí
Thuật ngữ chủ đề Tiết kiệm-Luật và pháp chế
Tên vùng địa lý Việt Nam
Địa chỉ ĐHKGKho tham khảo(1): 102000429
00000000nam#a2200000ui#4500
0011884
0021
004C602D475-7A26-445E-8A02-3A9F3723D5B0
005201904040932
008081223s2014 vm| vie
0091 0
020|c13000
039|a20190404093247|bthuyhtk|y20190315092613|zthienlq
082|a344.597|bL504
110|aViệt Nam (CHXHCN)
245 |aLuật thực hành tiết kiệm chống lãng phí
260 |aH. : |bChính trị Quốc gia, |c2014
300 |a77 tr. ; |c19 cm
490 |aSách pháp luật
650 |aVăn bản pháp luật
650|aChống lãng phí
650|aTiết kiệm|xLuật và pháp chế
651|aViệt Nam
852|aĐHKG|bKho tham khảo|j(1): 102000429
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 102000429 Kho tham khảo 344.597 L504 Sách tham khảo 1