• Sách Tham khảo
  • 324.2597 V115K
    Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX /
DDC 324.2597
Tác giả CN Đảng Cộng sản Việt Nam
Nhan đề Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX / Đảng Cộng sản Việt Nam
Thông tin xuất bản H. : Chính trị Quốc gia, 2001
Mô tả vật lý 352tr ; 19cm
Tóm tắt Gồm diễn văn khai mạc Đại hội, Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khoá 8 về các văn kiện tại Đại hội 9, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 9 Đảng Cộng sản Việt Nam
Từ khóa tự do Văn kiện
Từ khóa tự do Đảng Cộng sản Việt Nam
Từ khóa tự do Đại hội đại biểu
Địa chỉ ĐHKGKho tham khảo(1): 102005560
00001115nam a22003018a 4500
00111781
0021
004D41D5FB9-DFC7-4E6D-B75C-DAE29D71CD25
005202311291022
008040524s2001 b 000 0 od
0091 0
020 |d200000b
039|y20231129102210|zsthnhan
0410 |avie
082|a324.2597|bV115K
1001 |aĐảng Cộng sản Việt Nam
24510|aVăn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX / |cĐảng Cộng sản Việt Nam
260 |aH. : |bChính trị Quốc gia, |c2001
300 |a352tr ; |c19cm
520 |aGồm diễn văn khai mạc Đại hội, Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khoá 8 về các văn kiện tại Đại hội 9, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 9 Đảng Cộng sản Việt Nam
653 |aVăn kiện
653 |aĐảng Cộng sản Việt Nam
653 |aĐại hội đại biểu
694|aSách tặng năm 2021
852|aĐHKG|bKho tham khảo|j(1): 102005560
890|a1
920 |aĐảng Cộng sản Việt Nam
930 |a130017
942 |gts
960 |zĐảng Cộng sản Việt Nam
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 102005560 Kho tham khảo 324.2597 V115K Sách tham khảo 1