DDC 621.31
Tác giả CN Nguyễn Ngọc
Nhan đề Điện Gió / Nguyễn Ngọc
Thông tin xuất bản Hà Nội. : Lao Động, 2012
Mô tả vật lý 575tr : Hình ảnh, biểu bảng
Tóm tắt Sách ghi lại những kiến thức cơ bản của công nghệ điện gió, cũng như những điều liên quan trong quá trình phát triển điện gió để làm nguồn tài liệu tham khảo cho bạn đọc.
Thuật ngữ chủ đề Điện gió
Thuật ngữ chủ đề năng lượng gió
Từ khóa tự do công nghiệp gió
Địa chỉ ĐHKGKho tham khảo(1): 102005558
00000000nam#a2200000ui#4500
00111779
0021
0049F6278C3-D95A-4168-81B4-BE86C8272174
005202311291008
008 2012
0091 0
020 |c120000đ
039|y20231129100832|zngocntb
041 |avie
082 |a621.31|bĐ305G
100 |aNguyễn Ngọc
245 |aĐiện Gió / |cNguyễn Ngọc
260 |aHà Nội. : |bLao Động, |c2012
300 |a575tr : |bHình ảnh, biểu bảng
520 |aSách ghi lại những kiến thức cơ bản của công nghệ điện gió, cũng như những điều liên quan trong quá trình phát triển điện gió để làm nguồn tài liệu tham khảo cho bạn đọc.
650 |aĐiện gió
650 |anăng lượng gió
653 |acông nghiệp gió
694 |aSách tặng năm 2021
852|aĐHKG|bKho tham khảo|j(1): 102005558
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 102005558 Kho tham khảo 621.31 Đ305G Sách tham khảo 1