• Sách Tham khảo
  • 342.597 H305
    Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
DDC 342.597
Tác giả TT Việt Nam (CHXHCN)
Nhan đề Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Thông tin xuất bản Hà Nội. : Chính trị Quốc gia, 2019
Mô tả vật lý 91 tr. ; 18 cm
Tùng thư Sách pháp luật
Thuật ngữ chủ đề Văn bản pháp luật
Thuật ngữ chủ đề Hiến pháp
Tên vùng địa lý Việt Nam
Địa chỉ ĐHKGKho tham khảo(1): 102005401
00000000nam#a2200000ui#4500
00111681
0021
004CE65DBBE-B75F-43CB-A5B2-6D07587E102E
005202311141434
008081223s2019 vm| vie
0091 0
020|c24000
039|y20231114143459|zngocntb
082|a342.597|bH305
110|aViệt Nam (CHXHCN)
245 |aHiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
260 |aHà Nội. : |bChính trị Quốc gia, |c2019
300 |a91 tr. ; |c18 cm
490 |aSách pháp luật
650 |aVăn bản pháp luật
650|aHiến pháp
651|aViệt Nam
852|aĐHKG|bKho tham khảo|j(1): 102005401
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 102005401 Kho tham khảo 342.597 H305 Sách tham khảo 1