• Sách giáo trình
  • 664.060711 GI-108T
    Giáo trình Phụ gia trong sản xuất thực phẩm :
DDC 664.060711
Tác giả CN Nguyễn Văn Thành
Tác giả TT Lê Thị Minh Thuỷ, Bùi Văn Nguyên...
Nhan đề Giáo trình Phụ gia trong sản xuất thực phẩm : Tài liệu dùng cho hệ đào tạo trình độ đại học / Nguyễn Văn Thành (ch.b.), Lê Thị Minh Thuỷ, Bùi Văn Nguyên...
Thông tin xuất bản Hà Nội. : Khoa học và Kỹ thuật, 2023
Mô tả vật lý 399tr. : Hình ảnh, biểu bảng
Tóm tắt Khái quát chung về phụ gia thực phẩm; quản lý và sử dụng phụ gia trong sản xuất thực phẩm; kỹ thuật sử dụng phụ gia bảo quản thực phẩm; kỹ thuật sử dụng phụ gia cải thiện chất lượng cảm quan cho thực phẩm; các gia vị thường dùng trong sản xuất thực phẩm; ứng dụng phụ gia trong sản xuất thực phẩm
Thuật ngữ chủ đề Thực phẩm
Thuật ngữ chủ đề Phụ gia
Từ khóa tự do Giáo trình
Từ khóa tự do Sản xuất
Tác giả(bs) CN Nguyễn Văn Thành (ch.b.), Lê Thị Minh Thuỷ, Bùi Văn Nguyên, Lê Hoàng Phượng, Nguyễn Thị Yến Phượng
Địa chỉ ĐHKGKho giáo trình(10): 101003938-47
00000000nam#a2200000ui#4500
00111652
0023
004376437F5-478C-4B52-A582-361B515F4310
005202311131049
008 2023
0091 0
020 |a9786046725879|c75000đ
039|y20231113104922|zngocntb
041 |avie
082 |a664.060711|bGI-108T
100 |aNguyễn Văn Thành
110 |aLê Thị Minh Thuỷ, Bùi Văn Nguyên...
245 |aGiáo trình Phụ gia trong sản xuất thực phẩm : |bTài liệu dùng cho hệ đào tạo trình độ đại học / |cNguyễn Văn Thành (ch.b.), Lê Thị Minh Thuỷ, Bùi Văn Nguyên...
260 |aHà Nội. : |bKhoa học và Kỹ thuật, |c2023
300 |a399tr. : |bHình ảnh, biểu bảng
520 |aKhái quát chung về phụ gia thực phẩm; quản lý và sử dụng phụ gia trong sản xuất thực phẩm; kỹ thuật sử dụng phụ gia bảo quản thực phẩm; kỹ thuật sử dụng phụ gia cải thiện chất lượng cảm quan cho thực phẩm; các gia vị thường dùng trong sản xuất thực phẩm; ứng dụng phụ gia trong sản xuất thực phẩm
650 |aThực phẩm
650 |aPhụ gia
653 |aGiáo trình
653 |aSản xuất
690 |aKHTP&SK
691 |aCNTP
694 |aSách Giáo trình của Trường in năm 2023
700 |aNguyễn Văn Thành (ch.b.), Lê Thị Minh Thuỷ, Bùi Văn Nguyên, Lê Hoàng Phượng, Nguyễn Thị Yến Phượng
852|aĐHKG|bKho giáo trình|j(10): 101003938-47
890|a10
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 101003938 Kho giáo trình 664.060711 GI-108T Giáo trình 1
2 101003939 Kho giáo trình 664.060711 GI-108T Giáo trình 2
3 101003940 Kho giáo trình 664.060711 GI-108T Giáo trình 3
4 101003941 Kho giáo trình 664.060711 GI-108T Giáo trình 4
5 101003942 Kho giáo trình 664.060711 GI-108T Giáo trình 5
6 101003943 Kho giáo trình 664.060711 GI-108T Giáo trình 6
7 101003944 Kho giáo trình 664.060711 GI-108T Giáo trình 7
8 101003945 Kho giáo trình 664.060711 GI-108T Giáo trình 8
9 101003946 Kho giáo trình 664.060711 GI-108T Giáo trình 9
10 101003947 Kho giáo trình 664.060711 GI-108T Giáo trình 10