DDC 635
Tác giả CN Nguyễn Minh Thủy
Tác giả CN Nguyễn Minh Thuỷ
Nhan đề Kỹ thuật sau thu hoạch rau quả / Nguyễn Minh Thuỷ
Thông tin xuất bản Hà Nội : Nông nghiệp, 2010
Mô tả vật lý 160tr. : minh hoạ ; 24cm
Tóm tắt Trình bày về cấu tạo và đặc tính thực vật của rau quả, phương pháp ước định và đánh giá tổn thất rau quả sau thu hoạch, các quá trình xảy ra đối với rau quả sau thu hoạch, các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng rau quả trong điều kiện tồn trữ. Hướng dẫn các biện pháp và kỹ thuật sinh học làm giảm tổn thất rau quả sau thu hoạch và các kỹ thuật bảo quản rau quả tươi
Thuật ngữ chủ đề Bộ TK TVQG--Bảo quản
Thuật ngữ chủ đề Bộ TK TVQG--Nông sản
Thuật ngữ chủ đề Bộ TK TVQG--Quả
Thuật ngữ chủ đề Bộ TK TVQG--Rau
Thuật ngữ chủ đề Bộ TK TVQG--Thu hoạch
Địa chỉ ĐHKGKho tham khảo(1): 102005341
    Vốn tư liệu
00001318nas a22002898a 4500
00111625
0021
004FF203DFA-DBD6-4C9A-A2CC-3904A45162D3
005202311091343
008101208s2010 ||||||viesd
0091 0
020 |c80000đ|d200b
039|a20231109134355|bthuyhtk|y20231106154031|zsthnhan
0410 |avie
08214|214|a635|bK600T
100|aNguyễn Minh Thủy
1001 |aNguyễn Minh Thuỷ
24510|aKỹ thuật sau thu hoạch rau quả / |cNguyễn Minh Thuỷ
260 |aHà Nội : |bNông nghiệp, |c2010
300 |a160tr. : |bminh hoạ ; |c24cm
504 |aPhụ lục: tr. 135-158. - Thư mục: tr. 159-160
520 |aTrình bày về cấu tạo và đặc tính thực vật của rau quả, phương pháp ước định và đánh giá tổn thất rau quả sau thu hoạch, các quá trình xảy ra đối với rau quả sau thu hoạch, các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng rau quả trong điều kiện tồn trữ. Hướng dẫn các biện pháp và kỹ thuật sinh học làm giảm tổn thất rau quả sau thu hoạch và các kỹ thuật bảo quản rau quả tươi
650 7|2Bộ TK TVQG|aBảo quản
650 7|2Bộ TK TVQG|aNông sản
650 7|2Bộ TK TVQG|aQuả
650 7|2Bộ TK TVQG|aRau
650 7|2Bộ TK TVQG|aThu hoạch
694|asách tặng 2021
852|aĐHKG|bKho tham khảo|j(1): 102005341
890|a1
920 |aNguyễn Minh Thuỷ
941 |bKT
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 102005341 Kho tham khảo 635 K600T Sách tham khảo 1