• Sách Tham khảo
  • 343.59705 H250T
    Hệ thống các văn bản pháp luật về thuế giá trị gia tăng :
DDC 343.59705
Nhan đề Hệ thống các văn bản pháp luật về thuế giá trị gia tăng : Đã được sửa đổi bổ sung
Thông tin xuất bản Hà Nội : Thống kê, 2003
Mô tả vật lý 224tr. : bảng ; 21cm
Phụ chú ĐTTS ghi: Bộ Tài chính. Tổng cục Thuế
Tóm tắt Giới thiệu các nghị định, thông tư của Chính phủ và Bộ Tài chính về luật thuế giá trị gia tăng, chế độ phát hành, quản lý sử dụng hoá đơn bán hàng
Thuật ngữ chủ đề Bộ TK TVQG--Pháp luật
Thuật ngữ chủ đề Bộ TK TVQG--Thuế giá trị gia tăng
Tên vùng địa lý Bộ TK TVQG--Việt Nam
Địa chỉ ĐHKGKho tham khảo(2): 102005314-5
00001081nam a22002898a 4500
00111598
0021
0045E1914EC-01F4-4641-A2F0-F0276C6CB939
005202311061017
008040611s2003 enkafh b 001 0vvie|
0091 0
020 |c17000đ
039|y20231106101740|zsthnhan
0410 |avie
08214|214|a343.59705|bH250T
24500|aHệ thống các văn bản pháp luật về thuế giá trị gia tăng : |bĐã được sửa đổi bổ sung
260 |aHà Nội : |bThống kê, |c2003
300 |a224tr. : |bbảng ; |c21cm
500 |aĐTTS ghi: Bộ Tài chính. Tổng cục Thuế
520 |aGiới thiệu các nghị định, thông tư của Chính phủ và Bộ Tài chính về luật thuế giá trị gia tăng, chế độ phát hành, quản lý sử dụng hoá đơn bán hàng
650 7|2Bộ TK TVQG|aPháp luật
650 7|2Bộ TK TVQG|aThuế giá trị gia tăng
651 7|2Bộ TK TVQG|aViệt Nam
655 7|2Bộ TK TVQG|aVăn bản pháp luật
694|asách tặng 2021
852|aĐHKG|bKho tham khảo|j(2): 102005314-5
890|a2
940 |a1
941 |bXH
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 102005314 Kho tham khảo 343.59705 H250T Sách tham khảo 1
2 102005315 Kho tham khảo 343.59705 H250T Sách tham khảo 2