• Sách Tham khảo
  • Dân ca Gầu PLềnh và lệ hội Gầu Tào của người H'Mông ở Lào Cai
Tác giả CN Bùi Xuân Tiệp
Nhan đề Dân ca Gầu PLềnh và lệ hội Gầu Tào của người H'Mông ở Lào Cai
Thông tin xuất bản Hà Nội : Mỹ Thuật, 2017
Địa chỉ Trung tâm Thông tin và Thư Viện, trường Đại học Kiên Giang
00000000nam#a2200000ui#4500
00111580
0021
004150C9434-3ABB-45EC-880F-6D372E6B3CCC
005202311030930
008 2017
0091 0
020 |a9786047867462
039|y20231103093016|zthuyhtk
041 |avie
100 |aBùi Xuân Tiệp
245 |aDân ca Gầu PLềnh và lệ hội Gầu Tào của người H'Mông ở Lào Cai
260 |aHà Nội : |bMỹ Thuật, |c2017
694 |aThư viện Tỉnh Kiên Giang tặng
852 |aTrung tâm Thông tin và Thư Viện, trường Đại học Kiên Giang

Không tìm thấy biểu ghi nào