• Sách Tham khảo
  • 915.97 C125
    Câu chuyện địa danh học và địa danh dân gian Việt Nam :
DDC 915.97
Tác giả CN Cao Chư
Nhan đề Câu chuyện địa danh học và địa danh dân gian Việt Nam : Tìm hiểu, giới thiệu / Cao Chư
Thông tin xuất bản H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2017
Mô tả vật lý 526tr. ; 21cm
Phụ chú ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
Tóm tắt Tổng quan về địa danh học. Trình bày kiến thức về địa danh, địa danh học và các khái niệm liên quan; tiếp cận địa danh; địa danh tạo thành, địa danh và tách nhập đơn vị hành chính, địa danh và ý nghĩa; địa danh với triết học và lịch sử chính trị; nguồn gốc, sự phát triển, biến đổi và biến mất của địa danh; phân loại và phân vùng địa danh; tìm hiểu địa danh dân gian của Việt Nam...
Thuật ngữ chủ đề Bộ TK TVQG--Địa danh học
Tên vùng địa lý Bộ TK TVQG--Việt Nam
Từ khóa tự do Địa danh dân gian
Địa chỉ ĐHKGKho tham khảo(1): 102005280
00001350nam a22002778a 4500
00111563
0021
0041654F1D5-71E2-41B2-859E-11BE65E6729C
005202311030825
008180324s2017 ||||||viesd
0091 0
020 |a9786045395769
039|a20231103082524|bthuyhtk|c20231103082507|dthuyhtk|y20231103081956|zthuyhtk
0410 |avie
08204|223|a915.97|bC125
1001 |aCao Chư
24510|aCâu chuyện địa danh học và địa danh dân gian Việt Nam : |bTìm hiểu, giới thiệu / |cCao Chư
260 |aH. : |bNxb. Hội Nhà văn, |c2017
300 |a526tr. ; |c21cm
500 |aĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
504 |aThư mục: tr. 503-513
520 |aTổng quan về địa danh học. Trình bày kiến thức về địa danh, địa danh học và các khái niệm liên quan; tiếp cận địa danh; địa danh tạo thành, địa danh và tách nhập đơn vị hành chính, địa danh và ý nghĩa; địa danh với triết học và lịch sử chính trị; nguồn gốc, sự phát triển, biến đổi và biến mất của địa danh; phân loại và phân vùng địa danh; tìm hiểu địa danh dân gian của Việt Nam...
650 7|2Bộ TK TVQG|aĐịa danh học
651 7|2Bộ TK TVQG|aViệt Nam
653 |aĐịa danh dân gian
694|aThư viện Tỉnh Kiên Giang tặng
852|aĐHKG|bKho tham khảo|j(1): 102005280
890|a1
920 |aCao Chư
941 |aTW|bXH
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 102005280 Kho tham khảo 915.97 C125 Sách tham khảo 1