DDC 339.076
Tác giả CN Nguyễn Như Ý
Tác giả TT Trần thị Bích Dung, Trần Bá Thọ, Lâm Mạnh Hà
Nhan đề kinh tế vĩ mô : Tóm tắt, Bài tập, Trắc nghiệm / Nguyễn Như Ý, Trần thị Bích Dung, Trần Bá Thọ, Lâm Mạnh Hà
Lần xuất bản tái bản lần thứ IV (có sửa chữa bổ sung)
Thông tin xuất bản Hà Nội. : Thống kê, 2005
Mô tả vật lý 273tr.
Thuật ngữ chủ đề Kinh tế vĩ mô
Địa chỉ ĐHKGKho tham khảo(1): 102005237
00000000nam#a2200000ui#4500
00111533
0021
00473FA4246-DCF0-4B25-8C78-5FA05EE3036A
005202311021107
008 2005
0091 0
020 |c34000đ
039|y20231102110726|zSthnhan
041 |avie
082 |a339.076|bT429T
100 |aNguyễn Như Ý
110 |aTrần thị Bích Dung, Trần Bá Thọ, Lâm Mạnh Hà
245 |akinh tế vĩ mô : |bTóm tắt, Bài tập, Trắc nghiệm / |cNguyễn Như Ý, Trần thị Bích Dung, Trần Bá Thọ, Lâm Mạnh Hà
250 |atái bản lần thứ IV (có sửa chữa bổ sung)
260 |aHà Nội. : |bThống kê, |c2005
300 |a273tr.
650 |aKinh tế vĩ mô
694 |asách tặng 2021
852|aĐHKG|bKho tham khảo|j(1): 102005237
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 102005237 Kho tham khảo 339.076 T429T Sách tham khảo 1