DDC 658.1
Tác giả CN Hill, Napoleon
Nhan đề Tư duy làm giàu : Những bài nói chuyện bất hủ của Napoleon Hill = Napoleon Hill's greatest speeches / Napoleon Hill ; Dịch: Nguyễn Thị Cẩm Xuân, Lê Nhật Thuỵ
Lần xuất bản Tái bản lần thứ 1
Thông tin xuất bản Tp. Hồ Chí Minh: , 2020 : Tp. Hồ Chí Minh ; Công ty Văn hoá Sáng tạo Trí Việt, 2020
Mô tả vật lý 271tr.
Mô tả vật lý 21cm.
Tóm tắt Tập hợp những bài diễn thuyết, bài báo, bài nói chuyện bất hủ của Napoleon Hill kể lại toàn bộ quá trình vượt qua những khó khăn, thất bại, những mưu toan, lừa lọc, những niềm tin và sự giả dối mà ông trải nghiệm trong suốt cuộc đời để đúc kết nên những bài học vô giá giúp mọi người đạt đến thành công
Thuật ngữ chủ đề thành công
Thuật ngữ chủ đề Làm giàu
Từ khóa tự do tư tưởng
Tác giả(bs) CN Nguyễn Thị Cẩm Xuân, Lê Nhật Thuỵ: dịch
Địa chỉ ĐHKGKho tham khảo(1): 102005221
00000000nam#a2200000ui#4500
00111515
0021
0045A095F26-F2C8-4C1B-A393-70668BDDF965
005202311011659
008 2020
0091 0
020 |a9786045850053|c100000đ
039|y20231101165932|zngocntb
041 |avie
082 |a658.1|bT550D
100 |aHill, Napoleon
245 |aTư duy làm giàu : |bNhững bài nói chuyện bất hủ của Napoleon Hill = Napoleon Hill's greatest speeches / |cNapoleon Hill ; Dịch: Nguyễn Thị Cẩm Xuân, Lê Nhật Thuỵ
250 |aTái bản lần thứ 1
260 |aTp. Hồ Chí Minh: , 2020 : |bTp. Hồ Chí Minh ; Công ty Văn hoá Sáng tạo Trí Việt, |c2020
300 |a271tr.
300|c21cm.
520 |aTập hợp những bài diễn thuyết, bài báo, bài nói chuyện bất hủ của Napoleon Hill kể lại toàn bộ quá trình vượt qua những khó khăn, thất bại, những mưu toan, lừa lọc, những niềm tin và sự giả dối mà ông trải nghiệm trong suốt cuộc đời để đúc kết nên những bài học vô giá giúp mọi người đạt đến thành công
650 |athành công
650 |aLàm giàu
653 |atư tưởng
694 |aSách Bộ GD&ĐT tặng năm 2022.
700 |aNguyễn Thị Cẩm Xuân, Lê Nhật Thuỵ: dịch
852|aĐHKG|bKho tham khảo|j(1): 102005221
890|a1|b2
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 102005221 Kho tham khảo 658.1 T550D Sách tham khảo 1