Ngày đăng bài: 07/01/2016 16:13
Lượt xem: 31952
Sách mới đã về
Đợt bổ sung sách đầu tiên của Trung tâm Học liệu - Thư viện đã hoàn thành với nhiều đầu sách phân bổ đều theo nhu cầu của các Khoa.

  Đợt bổ sung sách đầu tiên của Trung tâm Học liệu - Thư viện đã hoàn thành với nhiều đầu sách phân bổ đều theo nhu cầu của các Khoa. 

   Ngoài ra, với sự giúp đỡ của Phòng Thanh tra Pháp chế, hiện Trung tâm đã trang bị được tủ sách Pháp luật với 130 đầu sách.

  Rất mong nhận được sự quan tâm, tìm đọc để phục vụ tốt công tác nghiên cứu, học tập của toàn thể CBVC và sinh viên của Trường.

                                                                                                                                                  Trung tâm Học liệu - Thư viên