Ngày đăng bài: 29/06/2017 14:37
Lượt xem: 25847
Địa chỉ website các thư viện
Tên Thư viện Địa chỉ trang web
Thư viện Đại học Quốc Gia www.lic.vnu.edu.vn
Thư viện Đại học Nha Trang http://thuvien.ntu.edu.vn
Thư viện Trường ĐH Công nghệ TP.HCM http://lib.hutech.edu.vn/
Thư viện Trường Đại học Sài Gòn http://lib.sgu.edu.vn/
Thư viện Trường Đại học Đồng Tháp http://thuvien.dthu.edu.vn
Thư viện Trường Đại học Khoa học Tự nhiên http://www.glib.hcmuns.edu.vn
Thư viện Trường Đại học Kinh tế - Luật http://lib.uel.edu.vn/
Thư viện Đại học An Giang http://lib.agu.edu.vn/
Thư viện Đại học Tiền Giang http://thuvienso.tgu.edu.vn/
Thư viện Đại học Kinh tế TP. HCM http://www.lib.ueh.edu.vn/
Thư viện ĐH Sư phạm Kỹ Thuật http://lib.hcmute.edu.vn/
Thư viện học liệu mở Việt Nam http://voer.edu.vn/

 

 

Cùng chuyên mục