Tác giả CN Vũ Văn Long
Nhan đề Quản lý tài nguyên đất đai / KGU - Lưu hành nội bộ
Thông tin xuất bản 2021
Mô tả vật lý 131 Tr
Địa chỉ Trung tâm Thông tin và Thư Viện, trường Đại học Kiên Giang
00000000nam#a2200000ui#4500
0014081
0023
0047119EEFA-24DB-4BB4-AB8C-B54E9B1082AB
005202109252038
008 2021
0091 0
039|y20210925203817|znvrang
100 |aVũ Văn Long
245 |aQuản lý tài nguyên đất đai / |cKGU - Lưu hành nội bộ
260 |c2021
300 |a131 Tr
852 |aTrung tâm Thông tin và Thư Viện, trường Đại học Kiên Giang
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào