DDC 495.932395922
Nhan đề từ điển Khmer - Việt
Thông tin xuất bản H:Chính trị Quốc gia Sự thật, 2019
Mô tả vật lý 783tr. ; 29cm
Địa chỉ ĐHKGKho tham khảo(1): 102003538
00000000nam#a2200000ui#4500
0013671
0021
004DDF56821-2827-40D8-9440-D5E3F4170D2C
005202105281644
008081223s2019 vm| vie
0091 0
039|y20210528164443|zngocntb
082 |a495.932395922|bT550Đ
245 |atừ điển Khmer - Việt
260 |aH:|bChính trị Quốc gia Sự thật, |c2019
300 |a783tr. ; |c29cm
852|aĐHKG|bKho tham khảo|j(1): 102003538
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 102003538 Kho tham khảo 495.932395922 T550Đ Sách tham khảo 1