DDC 495.9191395922
Nhan đề Từ điển Lào - Việt
Thông tin xuất bản H:GDVN, 2016
Mô tả vật lý 1596tr. ; 27cm
Địa chỉ ĐHKGKho tham khảo(1): 102003536
00000000nam#a2200000ui#4500
0013669
0021
004D8D9EB48-4519-489E-A173-D6E4F0035D86
005202105281639
008081223s2016 vm| vie
0091 0
039|y20210528163909|zngocntb
082 |a495.9191395922|bT550Đ
245 |aTừ điển Lào - Việt
260 |aH:|bGDVN, |c2016
300 |a1596tr. ; |c27cm
852|aĐHKG|bKho tham khảo|j(1): 102003536
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 102003536 Kho tham khảo 495.9191395922 T550Đ Sách tham khảo 1