• Sách Tham khảo
  • 344.59709602632 L504T
    Luật tín ngưỡng, tôn giáo (hiện hành)
DDC 344.59709602632
Nhan đề Luật tín ngưỡng, tôn giáo (hiện hành)
Thông tin xuất bản H:Chính trị quốc gia sự thật, 2018
Mô tả vật lý 72tr.
Địa chỉ ĐHKGKho tham khảo(1): 102003505
00000000nam#a2200000ui#4500
0013666
0021
00476B234B7-4406-4739-A30B-A85EA6A4283E
005202105281533
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|y20210528153355|zngocntb
082 |a344.59709602632|bL504T
245 |aLuật tín ngưỡng, tôn giáo (hiện hành)
260 |aH:|bChính trị quốc gia sự thật, |c2018
300 |a72tr.
852|aĐHKG|bKho tham khảo|j(1): 102003505
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 102003505 Kho tham khảo 344.59709602632 L504T Sách tham khảo 1