• Sách Tham khảo
  • 001.3 K600Y
    Kỷ yếu hội thảo khoa học nâng cao chất lượng GD lý luận chính trị góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng ở trường Chính trị, CĐ, ĐH trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
DDC 001.3
Nhan đề Kỷ yếu hội thảo khoa học nâng cao chất lượng GD lý luận chính trị góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng ở trường Chính trị, CĐ, ĐH trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
Thông tin xuất bản H:Lý luận Chính trị, 2020
Mô tả vật lý 710tr. ; 24cm
Địa chỉ ĐHKGKho tham khảo(1): 102003499
00000000nam#a2200000ui#4500
0013665
0021
004C51EBEA3-44DB-455E-8BDE-C392B7C0164A
005202105281523
008081223s2020 vm| vie
0091 0
039|y20210528152323|zngocntb
082 |a001.3|bK600Y
245 |aKỷ yếu hội thảo khoa học nâng cao chất lượng GD lý luận chính trị góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng ở trường Chính trị, CĐ, ĐH trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
260 |aH:|bLý luận Chính trị, |c2020
300 |a710tr. ; |c24cm
852|aĐHKG|bKho tham khảo|j(1): 102003499
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 102003499 Kho tham khảo 001.3 K600Y Sách tham khảo 1