DDC 615
Tác giả CN Trần Đại Sỹ
Nhan đề Điều Trị Bệnh Phong Thấp Bằng Y Học Á Châu / Trần Đại Sỹ
Thông tin xuất bản none : Paris, 2004
Mô tả vật lý 106 ; 1
Từ khóa tự do none
00000000nam a2200000 a 4500
00110247
0021
004411F33FB-2DBD-4ED6-9D5B-790D8ACAA39B
008 2004 vm| vie
0091 0
039|y20220927170214|znvrang
041|avie
044|avn
082|a615
100|aTrần Đại Sỹ
245|aĐiều Trị Bệnh Phong Thấp Bằng Y Học Á Châu / |cTrần Đại Sỹ
260|anone : |bParis, |c2004
300|a106 ; |c1
653|anone
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào